شنبه ، ۴ خرداد ۱۳۹۸ - Saturday , 25 May , 2019
به باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز خوش آمدید . ثبت نام | ورود   باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز - سایت باشگاه پرورش سگ های پلیس و نگهبان - باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز ( پیام ) - AlBORZKC.com - سگ ژرمن شپرد - سگ روتوایلر - سگ هاسكی - فروش سگ - سگ نگهبان - سگ گارد - خرید سگ - تبلیغات سگهای نگهبان و گارد و شکاری - فروش سگ - خرید سگ - سگ نگهبان - سگ گارد - سگ شکاری - سگ ژرمن شپرد - سگ روتوایلر - سگ دوبرمن - سگ سرابی - سگ گریت دین - سگ باکسر - سگ قفقازی - سگ آلابای - سگ مالینویز - سگ پیت بول - سگ کن کورسو - سگ دوبرمن - روتویلر - سگ باکسر - سگ گریت دین - سگ کن کورسو - سگ قفقازی - سگ سرابی - سگ آلابای -سگ مالینویز - سگ ماستیف - سگ پیت بول - بولداگ - سگ کردی - سگ کانگال - سگ قهدریجان - سسگ بورداکس - داگو آرژانتینو - سگهای محلی - سگهای میکس - گلدن رتریور - لابرادور - دالمیشن - سگ تازی - سگ پوینتر  باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز - سایت باشگاه پرورش سگ های پلیس و نگهبان - باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز ( پیام ) - AlBORZKC.com - سگ ژرمن شپرد - سگ روتوایلر - سگ هاسكی - فروش سگ - سگ نگهبان - سگ گارد - خرید سگ - تبلیغات سگهای نگهبان و گارد و شکاری - فروش سگ - خرید سگ - سگ نگهبان - سگ گارد - سگ شکاری - سگ ژرمن شپرد - سگ روتوایلر - سگ دوبرمن - سگ سرابی - سگ گریت دین - سگ باکسر - سگ قفقازی - سگ آلابای - سگ مالینویز - سگ پیت بول - سگ کن کورسو - سگ دوبرمن - روتویلر - سگ باکسر - سگ گریت دین - سگ کن کورسو - سگ قفقازی - سگ سرابی - سگ آلابای -سگ مالینویز - سگ ماستیف - سگ پیت بول - بولداگ - سگ کردی - سگ کانگال - سگ قهدریجان - سسگ بورداکس - داگو آرژانتینو - سگهای محلی - سگهای میکس - گلدن رتریور - لابرادور - دالمیشن - سگ تازی - سگ پوینتر
باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز - سایت باشگاه پرورش سگ های پلیس و نگهبان - باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز ( پیام ) - AlBORZKC.com - سگ ژرمن شپرد - سگ روتوایلر - سگ هاسكی - فروش سگ - سگ نگهبان - سگ گارد - خرید سگ - تبلیغات سگهای نگهبان و گارد و شکاری - فروش سگ - خرید سگ - سگ نگهبان - سگ گارد - سگ شکاری - سگ ژرمن شپرد - سگ روتوایلر - سگ دوبرمن - سگ سرابی - سگ گریت دین - سگ باکسر - سگ قفقازی - سگ آلابای - سگ مالینویز - سگ پیت بول - سگ کن کورسو - سگ دوبرمن - روتویلر - سگ باکسر - سگ گریت دین - سگ کن کورسو - سگ قفقازی - سگ سرابی - سگ آلابای -سگ مالینویز - سگ ماستیف - سگ پیت بول - بولداگ - سگ کردی - سگ کانگال - سگ قهدریجان - سسگ بورداکس - داگو آرژانتینو - سگهای محلی - سگهای میکس - گلدن رتریور - لابرادور - دالمیشن - سگ تازی - سگ پوینتر
باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز - سایت باشگاه پرورش سگ های پلیس و نگهبان - باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز ( پیام ) - AlBORZKC.com - سگ ژرمن شپرد - سگ روتوایلر - سگ هاسكی - فروش سگ - سگ نگهبان - سگ گارد - خرید سگ - تبلیغات سگهای نگهبان و گارد و شکاری - فروش سگ - خرید سگ - سگ نگهبان - سگ گارد - سگ شکاری - سگ ژرمن شپرد - سگ روتوایلر - سگ دوبرمن - سگ سرابی - سگ گریت دین - سگ باکسر - سگ قفقازی - سگ آلابای - سگ مالینویز - سگ پیت بول - سگ کن کورسو - سگ دوبرمن - روتویلر - سگ باکسر - سگ گریت دین - سگ کن کورسو - سگ قفقازی - سگ سرابی - سگ آلابای -سگ مالینویز - سگ ماستیف - سگ پیت بول - بولداگ - سگ کردی - سگ کانگال - سگ قهدریجان - سسگ بورداکس - داگو آرژانتینو - سگهای محلی - سگهای میکس - گلدن رتریور - لابرادور - دالمیشن - سگ تازی - سگ پوینتر
 • باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز - سایت باشگاه پرورش سگ های پلیس و نگهبان - باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز ( پیام ) - AlBORZKC.com - سگ ژرمن شپرد - سگ روتوایلر - سگ هاسكی - فروش سگ - سگ نگهبان - سگ گارد - خرید سگ - تبلیغات سگهای نگهبان و گارد و شکاری - فروش سگ - خرید سگ - سگ نگهبان - سگ گارد - سگ شکاری - سگ ژرمن شپرد - سگ روتوایلر - سگ دوبرمن - سگ سرابی - سگ گریت دین - سگ باکسر - سگ قفقازی - سگ آلابای - سگ مالینویز - سگ پیت بول - سگ کن کورسو - سگ دوبرمن - روتویلر - سگ باکسر - سگ گریت دین - سگ کن کورسو - سگ قفقازی - سگ سرابی - سگ آلابای -سگ مالینویز - سگ ماستیف - سگ پیت بول - بولداگ - سگ کردی - سگ کانگال - سگ قهدریجان - سسگ بورداکس - داگو آرژانتینو - سگهای محلی - سگهای میکس - گلدن رتریور - لابرادور - دالمیشن - سگ تازی - سگ پوینتر
 • باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز - سایت باشگاه پرورش سگ های پلیس و نگهبان - باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز ( پیام ) - AlBORZKC.com - سگ ژرمن شپرد - سگ روتوایلر - سگ هاسكی - فروش سگ - سگ نگهبان - سگ گارد - خرید سگ - تبلیغات سگهای نگهبان و گارد و شکاری - فروش سگ - خرید سگ - سگ نگهبان - سگ گارد - سگ شکاری - سگ ژرمن شپرد - سگ روتوایلر - سگ دوبرمن - سگ سرابی - سگ گریت دین - سگ باکسر - سگ قفقازی - سگ آلابای - سگ مالینویز - سگ پیت بول - سگ کن کورسو - سگ دوبرمن - روتویلر - سگ باکسر - سگ گریت دین - سگ کن کورسو - سگ قفقازی - سگ سرابی - سگ آلابای -سگ مالینویز - سگ ماستیف - سگ پیت بول - بولداگ - سگ کردی - سگ کانگال - سگ قهدریجان - سسگ بورداکس - داگو آرژانتینو - سگهای محلی - سگهای میکس - گلدن رتریور - لابرادور - دالمیشن - سگ تازی - سگ پوینتر
 • باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز - سایت باشگاه پرورش سگ های پلیس و نگهبان - باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز ( پیام ) - AlBORZKC.com - سگ ژرمن شپرد - سگ روتوایلر - سگ هاسكی - فروش سگ - سگ نگهبان - سگ گارد - خرید سگ - تبلیغات سگهای نگهبان و گارد و شکاری - فروش سگ - خرید سگ - سگ نگهبان - سگ گارد - سگ شکاری - سگ ژرمن شپرد - سگ روتوایلر - سگ دوبرمن - سگ سرابی - سگ گریت دین - سگ باکسر - سگ قفقازی - سگ آلابای - سگ مالینویز - سگ پیت بول - سگ کن کورسو - سگ دوبرمن - روتویلر - سگ باکسر - سگ گریت دین - سگ کن کورسو - سگ قفقازی - سگ سرابی - سگ آلابای -سگ مالینویز - سگ ماستیف - سگ پیت بول - بولداگ - سگ کردی - سگ کانگال - سگ قهدریجان - سسگ بورداکس - داگو آرژانتینو - سگهای محلی - سگهای میکس - گلدن رتریور - لابرادور - دالمیشن - سگ تازی - سگ پوینتر

نام : ---
نژاد :
قیمت :
جنسیت : ماده
تاریخ تولد : ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
تعداد موجود :
وضعیت : آماده فروش
جهت دریافت اطلاعات کامل بر روی عکس حیوان کلیک نمایید ...
باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز - سایت باشگاه پرورش سگ های پلیس و نگهبان - باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز ( پیام ) - AlBORZKC.com - سگ ژرمن شپرد - سگ روتوایلر - سگ هاسكی - فروش سگ - سگ نگهبان - سگ گارد - خرید سگ - تبلیغات سگهای نگهبان و گارد و شکاری - فروش سگ - خرید سگ - سگ نگهبان - سگ گارد - سگ شکاری - سگ ژرمن شپرد - سگ روتوایلر - سگ دوبرمن - سگ سرابی - سگ گریت دین - سگ باکسر - سگ قفقازی - سگ آلابای - سگ مالینویز - سگ پیت بول - سگ کن کورسو - سگ دوبرمن - روتویلر - سگ باکسر - سگ گریت دین - سگ کن کورسو - سگ قفقازی - سگ سرابی - سگ آلابای -سگ مالینویز - سگ ماستیف - سگ پیت بول - بولداگ - سگ کردی - سگ کانگال - سگ قهدریجان - سسگ بورداکس - داگو آرژانتینو - سگهای محلی - سگهای میکس - گلدن رتریور - لابرادور - دالمیشن - سگ تازی - سگ پوینتر
باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز ( پیام )

اولین و بزرگترین باشگاه پرورش سگ های پلیس و نگهبان در استان البرز .
دارای مجوز رسمی از جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی با بیش از 15 سال سابقه درخشان با بهره گیری از كادری تخصصی و كارآزموده مفتخر است تا در امور زیر در خدمت علاقه مندان باشد :
انواع سگ های گارد و نگهبان - واردات تخصصی مولدهای اصیل سگ های نگهبان و كار - ژرمن شپرد ، روتوایلر ، هاسكی و ...
آموزش مقدماتی و پیشرفته انواع نژادها - مشاوره تخصصی رایگان جهت انتخاب نژاد سگ مورد نیاز شما و ...

مدیریت باشگاه البرز : 09121142994مدیریت فروشگاه : 09354133797
مسئول فروشگاه : 09191142994دفتر باشگاه البرز : 02636322076 - 02636315425
ورود به بخش کاربری
ایمیل:
کلمه عبور:
عضو سایت نیستید؟   ثبت نام كنيد
کلمه عبور را فراموش کرده اید؟   بازیابی کلمه عبور
نکته 1 : جهت هر گونه پرداخت مبلغ به صورت آنلاین حتما باید در سایت ثبت نام نمایید .
نکته 2 : ایمیل و کلمه عبور به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد .
جدیدترین حیوانات
حیوانات تصادفی
 
حیوانات آماده واردات
تاریخ ثبت : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

تیپ های مختلف نژرمن شپرد-خطوط نمایشی امریکایی (American show lines)


اساسا 3 نوع مختلف از جرمن شپهرد در سرتاسر دنیا وجود دارد.
1- خطوط نمایشی امریکایی (American show lines)
2- خطوط نمایشی آلمانی (German show lines)
3- خطوط کاری اروپایی (European working lines)
که هر یک از این 3 نوع خصوصیات ظاهری و اخلاقی منحصر به خود را دارند. هنگامی که شما قصد خرید یک سگ از نژاد جرمن شپهرد را دارید ، ممکن است از آن به عنوان یک سگ خانگی یا همراه ورزشی یا یک سگ کاری (نگهبان ، بادی گارد ، ...) استفاده کنید ، پس لازم است که خصوصیات هر کدام از انواع آن ها را بدانید تا بتوانبد بنا به شرایط خود انتخاب مناسب تری داشته باشید.
 
1-خطوط نمایشی امریکایی
همچنین به خطوط (AKC) نیزمعروف میباشند و خطوط نمایشی کاندایی (CKC) نیز شامل این رده میباشد.چنانکه از نام آن پیداست ، سگ های این خطوط نمایشی هستند و به منظور شرکت در مسابقات نمایش پرورش داده میشوند.
در این مسابقات ساختار بدنی ، نوع راه رفتن ، زوایای بدنی ، رنگ ، اندازه و بطور کلی ظاهر فیزیکی مورد ارزیابی قرار میگیرد.بعد از جنگ جهانی دوم ، جرمن شپهرد شاهد افزایش محبوبیت زیادی درامریکای شمالی بود.در چند دهه اول تفاوت های کمی در خصوصیات اخلاقی و فیزیکی سگ های آلمانی و امریکایی وجود داشت.سگ های وارداتی اروپایی در مسابقات نمایشی امریکا بسیار خوش درخشیدند و همین امر باعث شد تا بسیاری از پرورش دهندگان خوش ذوق امریکایی به آمیختن سگ های داخلی خود با نمونه های وارداتی (آلمانی) مبادرت بورزند. در آن زمان در اکثر مواقع صحبت کردن درباره تفاوت های میان سگ های امریکایی و آلمانی بسیار سخت بود ، اما با گذشت زمان این امر شروع به تغییر کرد. تفسیرهای متفاوت از استاندارد این نژاد، وجود سلیقه های مختلف در میان پرورش دهندگان و مسئولان برگزاری مسابقات و داوران، منجر به خارج شدن خطوط امریکایی از استانداردها و قواعد بیان شده توسط سازمان SV آلمان (سازمان موسس و ناظر بر سگ جرمن شپهرد) گردید.
این تفاوت ها باعث پیدایش خط خونی امریکایی گردید که هیچگونه شباهتی چه از نظر ظاهری و چه از نظر رفتاری به نمونه های وارداتی اصیل آن دوران و نمونه های اروپایی امروزی ندارد. بنابراین بسیاری از انجمن های سگ های جرمن شپهرد این نوع را به دلیل اختلاف در خصوصیات فیزیکی و رفتاری به نام شپهرد امریکایی نامیدند.
پرورش دهندگان خط نمایشی امریکایی بیشتر تمرکز خود را به ظاهر سگ ، بخصوص شیب افراطی پشت بدن و راه رفتن یورتمه مانند آن ها معطوف کردند و متاسفانه توانایی انجام کار در اولویت پرورش دهندگان وجود نداشت. که این امر بزرگترین نقطه ضعف و اختلاف این خط با خط نمایشی آلمانی میباشد.(در خط نمایشی آلمانی تمامی سگ ها برای داشتن اجازه تولید مثل و یا شرکت در مسابقات، باید یکی از عناوین شاتزهوند و یا سگ گله را دارا باشند).
(Schutzhund) یک ورزش مخصوص سگ ها میباشد که در اوایل دهه 1900 در آلمان گسترش یافت و هدف آن تست فیزیکی سگ های جرمن شپهرد به منظور دارا بودن صفات لازم برای تبدیل شدن به یک سگ پلیس به جای تشخیص از ظاهر سگ ها بود. امروزه بسیاری از نژادها علاوه بر جرمن شپهرد میتوانند در رقابت های شاتزهوند شرکت کنند، این رقابت برای تمامی سگ هاآزاد است، ولی تعداد کمی از سگ ها میتوانند این رقابت را با موفقیت پشت سر بگذارند.
در حقیقت تعداد زیادی از طرفداران مسابقات نمایشی و سازمان های امریکایی علنآ با شاتزهوند و هرگونه فعالیت کاری سگ های خطوط نمایشی امریکایی به مخالفت برخاستند. مخالفت با یکی از شغل های آبا و اجدادی این نژاد و فعالیتی را که توسط بنیان گزاران این نژاد (به عنوان راهی برای تشخیص پایه های تولیدی به منظور اطمینان از حفظ صفات لازم این نژاد) به بوجود آمده است ، بسیار جای تعجب دارد.و نیز بسیار تاسف بار است که چگونه توانایی کار کردن در این خط به راحتی از دست رفته است...
جالب است بدانید سازمان هایی نظیر AKC هیچ الزامی ندارندتا سگ هایی که برای پرورش استفاده میشوند لزوما والدینشان به عنوان نژادی اصیل ثبت شده باشند.سگ ها زمانی که هنوز خودشان توله هستند میتوانند اجازه تولید مثل بگیرند و به هیچگونه تست سلامت و خلق و خو احتیاجی ندارند.در کل بدون نیاز به الزامات مورد نیاز برای اثبات شایستگی نژاد ، بسیاری از پرورش دهندگان امریکایی زحمتی متحمل نمیشوند.
ثبت شدن در سازمان AKC نشانه کیفیت یک سگ نمیباشد و فقط به این معنی است که سگ از نژاد خالصی میباشد. خلق و خو، میزان پرخاشگری ، هوش و توانایی انجام کار در پیست نمایش امریکا امتحان نمیشود ، بنابراین این خصوصیات توسط بسیاری از پرورش دهندگان امریکایی مورد ملاحظه قرار نمیگیرند.
بنابراین پرورش دهندگان مسئول این خط خونی، مسافت ها راه را پیموده تا قابلیت فرمان پذیری و سلامت سگ هایشان را از طریق آزمایشات گسترده مربوط به سلامت و درجه کارایی بسنجند. و متاسفانه در تمام پرورش دهندگان انواع مختلف جرمن شپهرد، پرورش دهندگان مسئول تعدادشان کم است. سگ های نمایشی امریکایی تقریبا هیچ گاه عنوان شاتزهوند را کسب نمیکنند و برای نگهبانی و حفاظت تست نمیشوند. در این خط خونی پیدا کردن سگی که قادر به انجام چنین کارهایی باشد بسیار دشوار است. در واقع تا همین اواخر (AKC) به عنوان یک سازمان، قویآ هرگونه مسابقات شاتزهوند و آموزش گارد (کار محافظتی) را به دلیل نگرانی غیر منطقی اش و همچنین نداشتن آگاهی کامل نسبت به نحوه ی برگزاری این آموزش ها و ارزش آن ها به عنوان یک آزمون ارزشیابی نژادی ، مورد بی توجهی قرار میداد.
سگ های خط نمایشی امریکایی از نظر ظاهری نسبت به انواع اروپاییشان دارای بدنی کشیده تر، بلندتر، استخوان بندی ظریف تر و سر و بدن باریک تری میباشند. تنوع رنگ در این خط خونی بسیار است، ولی رنگ بلوطی با زین مشکی در آن ها شایع ترین رنگ است. solid blacks, bi-colors, sables, solid whites نیز از دیگر رنگ های مورد قبول در این خط خونی میباشد. رنگ دانه آن ها معمولا نسبت به سگ های اروپایی روشن تر است، با بلوطی، کرم و نقره ای روشن تر نسبت به بلوطی تیره و قرمزی که در خطوط نمایشی آلمانی و کاری شایع تر است.
 
 
  
در این خط برای نشان دادن سگ های قهرمان، قبل از نام ثبت شده سگ ها عبارت “CH” را همراه عنوان قهرمانی قرار میدهند. سگ های این خط معمولا دارای اخلاقی نرم تر، شیب پشت بیشتر و تحرک و انرژی کمتری نسبت به سگ های خطوط اروپایی میباشند.
پرورش دهندگان با مسئولیت، بیشتر به خلق و خوی سگ اهمیت میدهند تا ظاهر آن ها، اما متاسفانه بسیاری از پرورش دهندگان خط نمایشی دلسوز نیستند و تمام حواس خود را به ظاهر سگ معطوف میکنند. آن ها سگ هایی پرورش میدهند با مشکلات شدید رفتاری و سلامتی، هر چند که در پیست نمایش ویژگی های یک قهرمان را داشته باشند.
سگ های این خط خونی میتوانند حیوانات خانگی بسیار خوبی باشند و همچنین سگ هایی از این خطوط که دارای عنوان کارایی هستند به خوبی میتوانند در عناوین فرمان برداری، ردیابی، چابکی و سگ گله به سبک AKC فعالیت کنند. اما به عنوان یک قاعده سگ های این خطوط ، سختی، تحرک، قدرت و صلابت شخصیتی لازم برای تبدیل شدن به یک سگ مناسب برای شاتزهوند، بادی گارد یا سگ پلیس را ندارند.
 
با احترام
سعید احتشامی
یکشنبه 1390/03/29
باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز
ارتباط با ما : 09121142994 - 09354133797
02636315425-02636322076
باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز - سایت باشگاه پرورش سگ های پلیس و نگهبان - باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز ( پیام ) - AlBORZKC.com - سگ ژرمن شپرد - سگ روتوایلر - سگ هاسكی - فروش سگ - سگ نگهبان - سگ گارد - خرید سگ - تبلیغات سگهای نگهبان و گارد و شکاری - فروش سگ - خرید سگ - سگ نگهبان - سگ گارد - سگ شکاری - سگ ژرمن شپرد - سگ روتوایلر - سگ دوبرمن - سگ سرابی - سگ گریت دین - سگ باکسر - سگ قفقازی - سگ آلابای - سگ مالینویز - سگ پیت بول - سگ کن کورسو - سگ دوبرمن - روتویلر - سگ باکسر - سگ گریت دین - سگ کن کورسو - سگ قفقازی - سگ سرابی - سگ آلابای -سگ مالینویز - سگ ماستیف - سگ پیت بول - بولداگ - سگ کردی - سگ کانگال - سگ قهدریجان - سسگ بورداکس - داگو آرژانتینو - سگهای محلی - سگهای میکس - گلدن رتریور - لابرادور - دالمیشن - سگ تازی - سگ پوینتر

صفحه اصلی | ثبت نام | ورود | فروشگاه | مولدهای ما | پرداخت آنلاین | درباره ما | تماس با ما
باشگاه پرورش سگ گارد و نگهبان البرز ( پیام )
اولین و تنها مجموعه دارای مجوز رسمی در استان البرز می باشد .
واردات ، پرورش و فروش سگ های اصیل گارد و نگهبان تخصص همکاران مجموعه ما می باشد .
فروش حیوان ابتدای تعهد ما به شماست .
از شما بازدید کننده گرامی تقاضا می شود از مجموعه ما دیدن نمایید . شما می توانید هر گونه نظر و یا پیشنهادی را از بخش ارتباط با ما ، برای همکاران ما ارسال نمایید .
ALBORZ KENNEL CLUB
Tel: +9826-36315425-36322076-36337653-36337655 - Mobile :+98-9354133797
Email: iranpet [ @ ] gmail [ . ] com — info [ @ ] alborzkc [ . ] com
آخرین نظرات کاربران :
پیغام شماره 1
پیغام شماره 2

توجه : این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی کشور ثبت شده است .

۱۳۹۸© - تمامی حقوق این سایت برای ALBORZKC.com محفوظ است. All rights reserved by © ALBORZKC.com - 2019
logo-samandehi